Kategoria: Obrazy

narodziny świętej rodziny

Święta rodzina na obrazie

Na ścianach wielu katolickich domów wiszą obrazy o tematyce religijnej. Przedstawiają one poszczególnych świętych czy sceny z Pisma Świętego. Jednak najczęściej można spotkać wizualizację świętej rodziny, która ma bogatą symbolikę.

Obraz świętej rodziny jako wzór

Członkami świętej rodziny są Jezus Chrystus i jego rodzice: Najświętsza Maryja Panna i święty Józef. To właśnie ich wizerunki umieszczane są na obrazach. Jezus Chrystus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, został niepokalanie poczęty, a Maryja trwała w wieczystym dziewictwie. Niektórzy teologowie twierdzą, że historia małżeństwa Józefa i Maryi jest odzwierciedleniem tajemnicy Abrahama i Sary. Inni natomiast widzą w rodzicach Jezusa nowych Adama i Ewę. Niezmiernie ważny jest fakt, że mimo zachowania wstrzemięźliwości, kościół katolicki uznaje świętą rodzinę za wzór wszystkich rodzin chrześcijańskich. Naucza, że powinno się ją naśladować jako wzór niezłomnej wiary i nadziei, miłości rodzicielskiej i małżeńskiej, posłuszeństwo Bogu czy pracowitość i gościnność. Jak pisał Jan Paweł II święta rodzina to symbol najdoskonalszego złączenia serc.

Wiele sposobów przedstawiania

Choć obraz świętej rodziny przedstawia Jezusa, Maryję i Józefa w różny sposób, co do jednego jest zgodność. Jezus ukazany jest zawsze jako dziecko. Najczęściej pojawiającym się motywem są rodzice pochylający się nad niemowlęciem i patrzący na nie z czułością i miłością. Zdarza się też, że Jezus ukazany jest jako starszy chłopiec, często towarzyszący w pracach stolarskich świętemu Józefowi, we wspierającej obecności Maryi.

Niezależnie od wybranego sposobu przedstawienia, powieszenie wizerunku świętej rodziny na ścianie pokoju jest prośbą o roztoczenie opieki nad domem i jego mieszkańcami. Może też być prośbą o błogosławieństwo osoby, która zostanie takim obrazem obdarowana.

Obraz Jezusa Miłosiernego

To przedstawienie ludzkiej postaci Jezusa Chrystusa jest chyba jednym z najbardziej znanych nie tylko w wierze katolickiej w Polsce, ale i w całej popkulturze w naszym kraju. Jezus Miłosierny to obraz, który znają nawet ci, którzy nie są w żaden sposób związani z kościołem i wiarą w Boga. Pojawia się on nie tylko w budynkach kościelnych, lecz w wielu różnych miejscach. Jego niezwykła popularność sprawiła, że poniekąd wrósł już na stałe w polską kulturę.

Jezu, ufam Tobie

doskonały obraz jezusa miłosiernegoObraz z Jezusem Miłosiernym znany jest również pod nazwą „Jezu, ufam Tobie”. Przedstawia on mężczyznę, Chrystusa, posiadającego długie włosy oraz zarost. Jest on odziany w długą, białą szatę. W charakterystyczny sposób wznosi prawą rękę ku górze w powszechnie znanym geście błogosławieństwa, zaś lewą dotyka miejsca, w którym znajduje się jego serce. I z tego miejsca widać również pojawiające się promienie – jeden z nich jest czerwony, drugi zaś biały. Kolory te posiadają niezwykłą symbolikę. Jasny oznacza wodę, która oczyszcza duszę z grzechu, zaś czerwony to oczywiście krew. Symbolika ta w jasny sposób nawiązuje do nowotestamentowego przekazu o ukrzyżowaniu Jezusa. To wówczas bowiem z przebitego włócznią boku Mesjasza miały wypłynąć właśnie krew oraz woda.

Obraz Jezusa Miłosiernego – historia

Pierwszą osobą, która namalowała obraz z postacią Jezusa Chrystusa ukazanego właśnie w taki sposób, był Eugeniusz Kazimirowski. Jego dzieło powstało w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku na podstawie projektu przedstawionego przez siostrę Faustynę, która z kolei miała odebrać go od samego Chrystusa, który się jej objawił i przekazał swoją wolę co do tego malunku. Jednak najbardziej rozpowszechniona wersja obrazu Jezusa Miłosiernego została stworzona dziesięć lat później i wyszła spod pędzla Adolfa Hyły, który zdecydował się na namalowanie go dla Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Dziś pierwotną wersję obrazu możemy podziwiać w wileńskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zaś wersja Hyły jest znana w całym chrześcijańskim świecie.