Metoda skrutacyjna, czyli lektura Biblii Jerozolimskiej od A do Z

Biblia to księga, która wymaga nieco innego podejścia do techniki jej czytania. I choć większość osób przyzwyczajona jest raczej do klasycznego czytania Pisma Świętego, to jego niektóre przykłady wymagają pewnego odejścia od tej normy. Jednym z nich jest Biblia Jerozolimska, w przypadku której często stosuje się metodę skrutacyjną.

Metoda skrutacyjna – na czym polega?

W Biblii Jerozolimskiej szczególny nacisk kładzie się na przypisy. Są one w jej przypadku bardzo rozbudowane i – co ważne – kładą podwaliny pod lepszą znajomość chrześcijaństwa i samego katolicyzmu. W metodzie skrutacyjnej osoba czytająca Pismo Święte skupia się też na odnośnikach w przypisach. Niektóre z nich prowadzą do wybranych rozdziałów i wersów, w związku z czym osoba czytająca tekst od razu do nich przechodzi.

Biblia Jerozolimska i jej czytanie

Czy jest to metoda wygodna dla czytelnika? Faktem jest, że takie czytanie Pisma jest raczej dość długotrwałe, gdyż wymaga ciągłego szukania wybranych fragmentów tekstu. Warto jednak zaznaczyć, że Biblia nie jest książką, którą należy czytać szybko i bez głębszego zastanowienia. Wręcz przeciwnie – skupianie się na każdym zdaniu, to istota jej lektury. Teolodzy mówią tu wręcz o „przeżuwaniu” poszczególnych zdań, w celu odnalezienia ich prawdziwego znaczenia.

Reasumując, metoda skrutacyjna może i jest czasochłonna, ale z pewnością pomaga w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego. Polecamy: https://www.meritohurt.pl/pismo-swiete/biblia-jerozolimska-paginowana,11183,1.html