Modlitwa na kolanach

spowiedź przy klęczniku

Jeśli chce się żyć zgodnie z zasadami, których naucza Kościół katolicki, trzeba przede wszystkim pamiętać o przestrzeganiu przykazań Bożych i kościelnych. Niezwykle ważna jest więc praktyka w wyznawaniu wiary. Podstawę stanowi modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem. Od tego, jak ona wygląda, często bardzo wiele zależy.

Ora et labora

„Módl się i pracuj” – ta sentencja, będąca dewizą zakonu benedyktynów, bardzo dobrze oddaje istotę właściwego porządku rzeczy. Bez odpowiedniego odniesienia do spraw najważniejszych trudno myśleć o osiąganiu w życiu dobrych celów. Niezbędną pomocą jest w tym względzie niewątpliwie modlitwa. Aby była ona godnie przeżyta, powinna jej towarzyszyć wiara i oddanie. Wszystko to przy zachowaniu postawy pokory i ufności wobec Boga. Modlitewne spotkanie z Bogiem może być potrzebne przy różnej okazji.

Na kolanach

Dobremu modleniu się służy klęczenie. Aby jednak oddać chwałę Panu na kolanach, pomocnym może okazać się skorzystanie z klęcznika. To rzecz, która daje oparcie rękom, nogom i całemu ciału w celu przyjęcia odpowiedniej postawy. Klasyczny klęcznik stanowi niezbędne wyposażenie kościoła. Zbudowany bywa zwykle z drewna, przy czym ważna jest solidność jego konstrukcji. Ma on przecież zapewnić dobre warunki do modlenia się nawet przez dłuższy czas bez przerwy. Potrzebny jest on szczególnie osobom, które bez tego rodzaju wsparcia mogą mieć duży problem z postawą modlitewną. Jednak służyć powinien wszystkim w razie potrzeby.

Pamiętajmy więc o codziennej modlitwie, tak w kościele, domu, jak i wszędzie, gdzie są ku temu warunki i w zależności od konkretnej potrzeby.