Modlitwa na Różańcu

Pobożność maryjna mocno związana jest pobożnością ludową, dotyczącą małych miejscowości i wsi. Jednakże również ludzie w dużych miastach szanują Maryję, modlą się do niej i praktykują taką pobożność.

Maryjna pobożność

Elementem pobożności Maryjnej jest praktykowanie modlitwy różańcowej, co czyni codziennie znaczny odsetek wiernych w religii katolickiej, katolicy niezwykle cenią sobie opiekę Maryji i powierzają jej każdy dzień, powierzają jej wszystkie ważne i mniej ważne sprawy, aby ich Matka w niebie pomagała na każdym etapie ich życia w rozwiązaniu każdej sprawy. Modlą się do Matki w Niebie zarówno dzieci, jak i dorośli i seniorzy, kobiety i mężczyźni. Także kapłani zawierzają jej swoje powołanie.

Srebrny różaniec

Ważnym przedmiotem praktykowania pobożności Maryjnej, który pomaga we właściwym odmawianiu modlitwy Różańcowej jest oczywiście różaniec, który posiada zdecydowana większość katolików. Oczywiście dla niektórych jest to tylko ozdoba i nie korzystają z różańca przy modlitwie, a nawet w ogóle nie odmawiają różańca. Ale dla znacznej ilości katolików różaniec jako przedmiot również jest niezwykle ważny i pomaga we właściwym modleniu się, w liczeniu ilości modlitw Zdrowaś Maryjo. Każda modlitwa ma swój cel i sens, dlatego warto się modlić i ludzie wierzący doskonale zdają sobie z tego sprawę i codziennie klękają do modlitwy sami albo z rodziną, powierzając się Najświętszej Panience.
https://www.meritohurt.pl/rozance-srebrne.html