Święta rodzina na obrazie

Na ścianach wielu katolickich domów wiszą obrazy o tematyce religijnej. Przedstawiają one poszczególnych świętych czy sceny z Pisma Świętego. Jednak najczęściej można spotkać wizualizację świętej rodziny, która ma bogatą symbolikę.

Obraz świętej rodziny jako wzór

Członkami świętej rodziny są Jezus Chrystus i jego rodzice: Najświętsza Maryja Panna i święty Józef. To właśnie ich wizerunki umieszczane są na obrazach. Jezus Chrystus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, został niepokalanie poczęty, a Maryja trwała w wieczystym dziewictwie. Niektórzy teologowie twierdzą, że historia małżeństwa Józefa i Maryi jest odzwierciedleniem tajemnicy Abrahama i Sary. Inni natomiast widzą w rodzicach Jezusa nowych Adama i Ewę. Niezmiernie ważny jest fakt, że mimo zachowania wstrzemięźliwości, kościół katolicki uznaje świętą rodzinę za wzór wszystkich rodzin chrześcijańskich. Naucza, że powinno się ją naśladować jako wzór niezłomnej wiary i nadziei, miłości rodzicielskiej i małżeńskiej, posłuszeństwo Bogu czy pracowitość i gościnność. Jak pisał Jan Paweł II święta rodzina to symbol najdoskonalszego złączenia serc.

Wiele sposobów przedstawiania

Choć obraz świętej rodziny przedstawia Jezusa, Maryję i Józefa w różny sposób, co do jednego jest zgodność. Jezus ukazany jest zawsze jako dziecko. Najczęściej pojawiającym się motywem są rodzice pochylający się nad niemowlęciem i patrzący na nie z czułością i miłością. Zdarza się też, że Jezus ukazany jest jako starszy chłopiec, często towarzyszący w pracach stolarskich świętemu Józefowi, we wspierającej obecności Maryi.

Niezależnie od wybranego sposobu przedstawienia, powieszenie wizerunku świętej rodziny na ścianie pokoju jest prośbą o roztoczenie opieki nad domem i jego mieszkańcami. Może też być prośbą o błogosławieństwo osoby, która zostanie takim obrazem obdarowana.